Muut palvelut

Tyky- ja hyvinvointipäivät 

Räätälöidyt tyky- ja hyvinvointipäivät yrityksille 

Suun­nit­telen yri­tyk­sel­lenne toi­veiden mukaiset tyky- ja hyvin­voin­ti­päivät. Tar­vit­taessa pal­velun voi tilata avaimet käteen -peri­aat­teella, jolloin jär­jestän tar­vit­tavat tilat ja tarvikkeet.

Ota yhteyttä ja kysy tar­kempaa tar­jousta! Hinta kus­to­moidaan halut­tujen pal­ve­luiden perusteella.

Ryhmäliikuntatunti

Monipuolinen ryhmäliikuntaohjaaja

Ohjaan moni­puo­li­sesti eri­laisia ryh­mä­lii­kun­ta­tunteja usean vuoden koke­muk­sella. Ryh­mä­lii­kun­tao­saa­mi­seeni kuuluu sisä­pyö­räily sekä kehon­huolto-, lihas­kunto ja syke­tunnit. Lisäksi minulla on LES MILLS-lisenssit BODY­PUMPiin ja BODYCOMBATiin.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yksityinen kuntosali

Toiminnalliseen harjoitteluun erikoistunut treenisali 

Yksi­tyinen pien­ryh­mä­har­joit­teluun eri­kois­tunut tree­nisali Tam­pereen Lie­lahden yti­messä. Tar­joamme moni­puo­li­sesti matalan kyn­nyksen pien­ryh­mä­lii­kuntaa ja ryh­mä­lii­kun­ta­tunteja. Meillä myös oma­toi­mit­ree­naajat saavat treenata uusilla ja laa­duk­kailla väli­neillä 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Vuo­kraamme tilaa myös ryh­mille ja yri­tyk­sille sekä per­sonal trai­ne­reille! Tutustu lisää www​.mt​-center​.fi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soita 000 000 0000